Web cameras
Privacy

policy

In summer we rent volleyball courts and cafe premises for your celebrations

Web cameras

INTERNETO SVETAINĖS LIEPKALNIS.LT
PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šioje interneto svetainės liepkalnis.lt privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UAB „TRADE STATE“, juridinio asmens kodas 303002828, registruotos buveinės adresas Minsko pl. 2, LT-02121 Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko asmens duomenis interneto svetainėje https://liepkalnis.lt (toliau – Svetainė).
  • Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:                 +37062052222

El. paštas:       info@liepkalnis.lt

Adresas:          Minsko pl. 2, LT-02121 Vilnius

 • Atkreipiame dėmesį, kad Liepkalnio slidinėjimo mokyklos paslaugas teikia UAB Maltukis, juridinio asmens kodas 302901516, registruotos buveinės adresas Minsko pl. 2, LT-02121 Vilnius, ir informacijos apie tai, kaip asmens duomenys tvarkomi slidinėjimo mokyklos veikloje, ieškokite Slidinėjimo mokyklos privatumo politikoje.
 • Informacija apie tai, kaip tvarkomi asmens duomenys, Jums perkant slidinėjimo bilietus ar nuomojantis įrangą, pateikiama https://www.skipassbaltics.eu/ interneto svetainės privatumo politikoje.
 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

Duomenų valdytojas tvarko tokius asmens duomenis ir tokiais tikslais:

 • Tikslas: Komunikacija su Svetainės lankytojais:
 • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Teisinis pagrindas: Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį arba teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę.
 • Saugojimo laikas: 1 metus po užklausos išsprendimo dienos.
  • Tikslas: Kandidatų į darbo vietą administravimas:
 • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, darbovietė, išsilavinimas, gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ir/ar rekomendacijose esantys duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas atsirinkti tinkamą kandidatą į darbo vietą.
 • Saugojimo laikas: Duomenys ištrinami ar sunaikinami per vieną mėnesį po to, kai su atrinktu kandidatu sudaroma sutartis, nebent gaunamas sutikimas duomenis tvarkyti pasibaigus kandidatų atrankai.
  • Tikslas: Vaizdo stebėjimas, užtikrinant asmenų ir turto saugumą bei viešąją tvarka
 • Tvarkomi asmens duomenys: Į kamerų stebėjimo lauką patenkantys vaizdo duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir turto saugumą.
 • Saugojimo laikas: iki 2 savaičių.
 • Vaizdo duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, esant jų prašymui.
  • Tikslas: Vaizdo transliacija trasų užimtumo ir oro sąlygų įvertinimui
 • Tvarkomi asmens duomenys: Į kamerų stebėjimo lauką patenkantys vaizdo duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas suteikti lankytojams informaciją apie oro sąlygas trasų būklę bei užimtumą, kad galėtų nuspręsti, ar vykti slidinėti.
 • Vaizdo duomenys nėra saugomi, transliacija vykdoma Svetainėje https://www.liepkalnis.lt/lt/web-kameros/.
 • Vaizdo kameros yra įrengtos taip, kad nebūtų matomi (ar minimaliai matomi) lankytojų veidai.
  • Tikslas: Tiesioginė rinkodara:
 • Tvarkomi asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris.
 • Teisinis pagrindas: Sutikimas.
 • Saugojimo laikas: 2 metus po sutikimo gavimo.
 • Asmens duomenis galime perduoti naujienlaiškių siuntimo sprendimui.
  • Tikslas: Socialinių tinklų paskyrų administravimas
 • Tvarkomi asmens duomenys: Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.
 • Teisinis pagrindas: Sutikimas arba teisėtas interesas bendrauti su klientais.
 • Saugojimo laikas: Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.
 • Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.
 • Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. SLAPUKAI
  • Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į Jūsų interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti Svetainę iš serverio, pagal ją Jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys atskiriamas nuo kitų įrenginių. Todėl slapukai užtikrina patogesnį Svetainės naudojimą, o mums leidžia ją tobulinti.
  • Būtinieji slapukai yra naudojami automatiškai, be atskiro Jūsų sutikimo, Jums atliekant tam tikrus veiksmus Svetainėje (pavyzdžiui, pasirenkant Svetainės kalbą). Kiti slapukai (pavyzdžiui, analitiniai, reklaminiai) naudojami tik esant Jūsų sutikimui.
  • Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankyti Svetainės puslapiai, praleistas laikas ir pan.
  • Slapukų, kurie naudojami Svetainėje, sąrašą rasite čia
  • Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs tai galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus. Jeigu ištrinsite būtinuosius slapukus ir neleisite jų naudoti savo interneto naršyklėje, kai kurios Svetainės funkcijos neveiks tinkamai ir tai Jums gali trukdyti naudotis Svetaine.
  • Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus, o detalesnės informacijos ieškokite savo naršyklės nustatymuose.
 2. KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  • Mes galime perduoti tvarkomus asmens duomenis mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  • Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.
 3. KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
  • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.
 4. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
  • Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
 • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
 1. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?
  • Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
  • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
  • Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
  • Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
 2. ATSAKOMYBĖ
  • Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

Privatumo politika atnaujinta 2024 m. vasario 22 d.